Jak vznikl PES?

V tomto dokumentu se dočtete, co vedlo ke vzniku platformy PES sdružující projektové a ekonomické specialisty pracující na univerzitách a ústavech AV ČR.