Česká konference rektorů podpořila výzvu PES

O aktivitách PES informoval na 145. zasedání pléna České konference rektorů předseda Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Plénum ve svém usnesení vyjádřilo podporu iniciativě projektových a ekonomických specialistů usilujících o snížení administrativní zátěže projektů a dále prohlásilo, že požadavky českých úřadů jsou často nad rámec evropských řídicích orgánů.

Jak vznikl PES?

V tomto dokumentu se dočtete, co vedlo ke vzniku platformy PES sdružující projektové a ekonomické specialisty pracující na univerzitách a ústavech AV ČR.